Skip to main content

(094) 9020700  | eolas@mayoeducationcentre.ie
Eircode: F23HX48

Find a Course:

Category

TRÁTH NA gCEIST 2023

tra na ceist

TRÁTH NA gCEIST 2023

 20ú-23ú Mí na Samhna @9.45-10.20 gach maidin ar Zoom.

Bígí linn!

8/11/2023

A Phríomhoide, a chara,

Tá an Ionad Tacaíochta Oideachais ag óstáil 4 Tráth na gCeist i Réigiún 6.

Beidh scoileanna ó Ionaid Tacaíochta Oideachais Dún na nGall, Maigh Eo, Sligeach agus Cora Droma Rúisc ag glacadh páirt. Tá sé seo oiriúnach do phaistí ó Rang a trí go Rang a sé.  Beidh na Tráth na gCeist ar siúl ar Zoom. Is féidir le múinteoirí clárú le freastal ar an imeacht ar líne ach cliceáil ar an nasc seo a leanas:

https://zoom.us/webinar/register/WN_9jbfn7FXTi2rMo79-XOsgw

Clarú roimh Aoine 17ú de mhí na Samhna

Ná roinn an nasc le daltaí aonair le do thoil, is don mhúinteoir amháin é. Ní fhéadfaidh ach an múinteoir cumarsáid a dhéanamh linn ag baint úsáide as an bhfeidhm chomhrá le linn an imeachta. Is féidir le múinteoirí an Tráth na gCeist a theilgean ar a gclár bán idirghníomhach dá ranganna.

Beidh an bhéim ar spraoi a bheith ag daltaí trí mheán a dteanga dhúchais, i. an Ghaeilge. Tá cead ag daltaí páirt a ghlacadh sa Tráth na gCeist ina n-aonar nó mar chuid d’fhoireann. Bíodh sé seo socraithe agus eagraithe, le bhur dtoil, roimh an am tosaithe 9:45 rn gach lá. Beidh 4 bhabhta de 10 gceist ann agus cuirfear teimpléad Teastas Gnóthachtála ar fáil do mhúinteoirí dá gcuid daltaí/don fhoireann bhuacach.

Go raibh maith agat, tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as páirt a ghlacadh sna 4 Tráth na gCeist seo. Táimid ag tnúth le bualadh libh an tseachtain seo chugainn.

Gach beannacht,

Michéal Mac Coinnigh

Stiúrthóir,

Ionad Tacaíochta Oideachais Mhaigh Eo

Course Details

Course Start Date / Time 20-11-2023 9:45 am
Course End Date / Time 23-11-2023 10:20 am
Capacity Unlimited
Cut off date 17-11-2023 11:00 am
Fee Free
Location Online Course

Course unavailable